H!P Random Gif ~
Thank you for 10 wonderful years, Tanaka Reina
source: tumblr

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

[Fan record] Forever Loving You - Takahashi Ai

Forever Loving You (永远永远爱着你) là bài hát do LinLinAichan cùng chấp bút, Ai-chan đã hát bài này tại Casual Dinner show 2013-CRoss RoAD- của mình

0 nhận xét ♥:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang