H!P Random Gif ~
Thank you for 10 wonderful years, Tanaka Reina
source: tumblr

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

[Vid] Thông điệp từ Morning Musume gửi đến các fans

Thông điệp bằng Tiếng Anh  từ Sato Masaki
Thông điệp bằng tiếng Pháp từ Iikubo Haruna

0 nhận xét ♥:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang