H!P Random Gif ~
Thank you for 10 wonderful years, Tanaka Reina
source: tumblr

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Preview bài hát mới + dance rehearsal trong album sắp ra mắt của S/mileage

Watashi Choito Kawaii Urabancho

0 nhận xét ♥:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang