H!P Random Gif ~
Thank you for 10 wonderful years, Tanaka Reina
source: tumblr

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

[TV Show] Nakai Masahiro no Mi ni naru Toshokan (02.07.2013) - Guest: Sayashi Riho

Thấy hay quá nên share lên :x Riho làm khách mời trong chương trình viết thư pháp. 
Theo tiết lộ của bản thân thì trình độ thư pháp của RihoRiho đã đạt tới Roku-dan (Lục Đẳng)

Tham khảo hệ thống cấp độ thư pháp của Nhật:
 • 新 = shin unranked
 • 十級 = jukkyuu (10th)
 • 九級 = kyuukyuu (9th)
 • 八級 = hachikyuu (8th)
 • 七級 = nanakyuu (7th)
 • 六級 = rokkyuu (6th)
 • 五級 = gokyuu (5th)
 • 四級 = yonkyuu (4th)
 • 三級 = sankyuu (3rd)
 • 二級 = ikyuu (2nd)
 • 一級 = kkyuu (1st)
 • 準初段 = jun-shodan (Dự bị)
 • 初段= shodan (Sơ đẳng; bằng cơ bản)
 • 準二段 = jun-nidan (Dự bị 2)
 • 二段 = nidan (Nhị đẳng; bằng trung cấp)
 • 準三段 = jun-sandan (Dự bị Tam đẳng)
 • 三段 = sandan (Tam đẳng; bằng cao cấp)
 • 準四段 = jun-yodan (Dự bị Tứ Đẳng)
 • 四段 = yodan (Tứ đẳng; có bằng giảng dạy)
 • 準五段 = jun-godan (Dự bị Ngũ đẳng)
 • 五段 = godan (Ngũ đẳng)
 • 六段 = rokudan (Lục đẳng) <— Riho của chúng ta đang ở trình độ này đây các đồng chí wota ạ :-s
 • 七段 = nanadan (Thất đẳng)
 • 八段 = hachidan (Bát đẳng) <— SƯ PHỤ, thứ hạng cao nhất

Bản cut chỉ có Riho

Dịch đại khái đoạn VTR:
Riho: Khi em đạt cấp Lục đẳng là khi em học lớp 5 tiểu học. Sensei dạy thư pháp của em đã bảo em rằng "Chưa từng có đứa trẻ nào đạt tới Lục đẳng nhanh đến thế này".
Staff-san: Em có tự tin không?
Riho: Em rất muốn được mọi người xem chữ của em. Vì là trẻ con nên em nghĩ là mình không được người khác kì vọng gì nhiều. Nhưng không phải em là trẻ con mà xem thường được!

Riho đạt 103/120 điểm :3 Sugeeeeeeee >///<


Full show

1 nhận xét:

Lên đầu trang