H!P Random Gif ~
Thank you for 10 wonderful years, Tanaka Reina
source: tumblr

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

PV - Buono! - co.no.mi.chi

PV - Buono! - co.no.mi.chi

SIZE: 175MB
Resolution: 720*480
Duration: 00:03:50

Translator: Sakuno
Editor: cacaosua
Timer: Ki
Effector, Typesetter, Encoder, Uploader : BaDa + Sakuno


0 nhận xét ♥:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang